Turist prijevod

Kako se riječ TURIST kaže na europskim jezicima?

JEZIK PRIJEVOD
engleski Tourist
njemački der Tourist
talijanski turista
francuski le touriste
mađarski turista
poljski turysta
rumunjski turist
slovenski turist
češki turista