Smještaj

Smještaj je moguć u hotelima, aparthotelima, turističkim naseljima, turističkim apartmanima, kampovima i kamp-naseljima. Jedan od najpopularnijih oblika je privatni smještaj koji podrazumijeva smještajne objekte u privatnom vlasništvu.

U to spadaju apartmani, kuće za odmor i kampovi. U kampovima turisti mogu postaviti šatore, kamp-kućice i automobile. Aparthotel je specifičan po tome što su sve smještajne jedinice ustvari apartmani.